Rekrutacja

Drukuj

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 WÓJTA GMINY WOLANÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2023/2024

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 WÓJTA GMINY WOLANÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

 

UCHWAŁA NR XXXVI/248/2021 RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 

Wniosek o przyjęcie dziecka
do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)


Sunday the 10th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.