BUGS TEAM SONG CONTEST – KONKURS PIOSENKI

W czerwcu 2023 roku został zorganizowany w naszej szkole II Konkurs piosenki dla klas 1-3 pt. „Bugs Team Song Contest.
Celem konkursu jest popularyzacja piosenek kursu Bugs Team, które dzieci poznają na zajęciach w połączeniu z doskonaleniem zdolności językowych uczniów.
Konkurs miał formułę programu „Szansa na sukces”. Uczestnicy losowali jedną piosenkę z wcześniej przygotowanych, śpiewali do wersji karaoke, tekst wyświetlał się na ekranie. W konkursie wzięło udział 15 uczestników z klas 1-3.
Występy uczestników oceniało jury w składzie:
- Pani Joanna Kolanek - przedstawiciel wydawnictwa Macmillan,
- Pani Anna Kosiec – nauczyciel muzyki naszej szkoły.
- Pani  Małgorzata Siara – nauczyciel wspomagający naszej szkoły.

Jury w swoich ocenach brało pod uwagę muzykalność, poczucie rytmu,  poprawność językową oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Przyznane zostały miejsca na podium I, II i III oraz trzy wyróżnienia. Fundatorem nagród było wydawnictwo językowe Macmillan.
Wyniki konkursu:

I miesjce – Maria Gierduszewska, kl. 3b
II miesjce – Julia Antaczak, kl. 3a
III miejsce – Maja Tokarska, kl. 1a

Wyróżnienia:
Magdalena Kazała, kl 2c
Jagoda Kacprowicz, kl. 1a
Zofia Kaźmierczak, kl. 1a

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy: Marta Stępień, Aneta Dziedzic

 

ZWYCIĘSTWO NASZYCH UCZNIÓW W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

,, Wiosna w wierszach ukryta”

W dniu 31 maja w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie odbył się konkurs recytatorski wierszy o wiośnie , w którym wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy Wolanów. Jury w składzie: Stanisław Prażmowski, Aneta Podkowa i Klaudia Kacprzyk wyłoniło laureatów konkursu, wśród których znaleźli się wszyscy uczniowie reprezentujący naszą szkołę.
W kategorii klas 1-4 II miejsce zdobył Leon Stanik z kl. 3a, III miejsce - Kalina Bińkowska z kl.4b.
W kategorii klas starszych I miejsce zdobyła Aleksandra Chodyra z kl. 7c, a II miejsce Wojciech Bińkowski z kl.7c.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Przygotowaniem uczniów zajmowały się: Agnieszka Wlazło, Monika Gibała i Iwona Molendowska. Gratulujemy!

Monika Gibała

Gminny Ekologiczny konkurs „Eko- Strój, Eko-pokaz w akcji”

Konkurs adresowany do uczniów klas O-VIII szkół podstawowych z gminy Wolanów. Zadaniem uczestników było wykonanie stroju z odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz materiałów naturalnych. Do wykonania kreacji wykorzystać można było m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorową makulaturę, czyli materiały, które wciąż bywają spalane w domowych piecach. Celami konkursu było:

Czytaj więcej...

GMINNY EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY

Gminny ekologiczny konkurs plastycznyto konkurs, którego zadaniem było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do ochrony środowiska. Adresowany został do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów.
Celem konkursu było:
•          rozwijanie wyobraźni dzieci,
•          kształtowanie postaw ekologicznych,
•          podnoszenie świadomości ekologicznej,
•          promocja działań związanych z ekologią,
•          rozbudzanie kreatywności i zdolności plastycznych dziecka,
•          rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień,
•          rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

W gminnym ekologicznym konkursie plastycznym wzięły udział 3 placówki oświatowe z terenu Gminy Wolanów.
Jury oceniało zgodność z celami konkursu, atrakcyjność i oryginalność, czytelność tematu, samodzielność ucznia, pomysłowość i estetykę wykonania pracy. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych : 9 pierwszych miejsc i 3 wyróżnienia.
Zwycięzcami zostali:

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Ortograficzny klas II – III

Dnia 19 kwietnia 2023 r. już po raz siedemnasty w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas II-III o tytuł Mistrza Ortografii 2023 r.
Głównymi celami konkursu było:
- sprawdzenie umiejętności ortograficznych uczniów klas młodszych
- mobilizowanie do poznawania i utrwalania zasad ortograficznych
- integracja uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy
Do finałowego dyktanda, po przebrnięciu przez eliminacje klasowe, przystąpiło 22 dzieci z klas II i III szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów.
Dyrektor naszej szkoły i organizatorki konkursu powitali zaproszonych gości, a panie polonistki – Anna Klusek i Monika Gibała rozpoczęły uroczyste dyktowanie. Uczniowie musieli zmierzyć się z dyktandami ,,najeżonym” wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Jak co roku emocji było sporo, a nadziei na zwycięstwo jeszcze więcej.

Najlepszymi okazali się:

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu Gminnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Moja miejscowość na fotografii”

Celem konkursu było zainspirowanie do odnalezienia i pokazania ciekawych miejsc oraz obiektów przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku ucznia.
Jego uczestnikami byli uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów. Ogółem wpłynęło 11 prac konkursowych. Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: p. Karolina Kucharczyk, p. Małgorzata Bisińska-Siara, p. Konrad Gałka.

18 maja 2023 roku komisja konkursowa dokonała wyboru prac zwycięskich i wyróżnionych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce-Nikodem Pietrucha, kl.4a,PSP w Wolanowie
II miejsce-Szymon Wielocha, kl.5, PSP w Bieniędzicach
III miejsce- Paweł Prokop, kl.5b, PSP w Wolanowie

Wyróżnienia:
Patrycja Śmiałek, kl.6a, PSP w Mniszku
Maja Marchewka, kl.8b, PSP w Wolanowie
Patrycja Nasiadko, kl.8b, PSP w Mniszku

GRATULUJEMY!

Karolina Kucharczyk

„POTYCZKI MATEMATYCZNE” dla klas II i III