EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 26.09.2022 r. w PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.  Zaangażowani w to wydarzenie byli wszyscy uczniowie klas 4-8. Po wylosowaniu jednego z krajów europejskich, zadaniem każdej klasy było przygotowanie plakatu promującego dane państwo. Na zrobienie ich uczniowie mieli 7 dni. Wszystkie wytwory prac uczniowskich zostały zaprezentowane na forum szkoły.
W poniedziałek 26 września uczniowie klas 4-8 przyszli także ubrani w stroje charakterystyczne dla wylosowanego kraju – były to stroje ludowe, stroje w barwach narodowych, lub stroje zawierające charakterystyczne dla danego państwa symbole.  
Celem tej inicjatywy było nie tylko ukazanie różnorodności kulturowej, ale także zachęcenie uczniów do nauki języków obcych i ukazanie im korzyści płynących z ich znajomości oraz promowanie talentów uczniowskich.

Czytaj więcej...

"Bugs Team song contest"

10 czerwca 2022r w naszej szkole odbył się konkurs piosenki w języku angielskim dla klas 1-3 zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego p. Martę Stępień i Magdalenę Zarębską. Celem konkursu jest popularyzacja piosenek kursu Bugs Team, które dzieci poznają na zajęciach w połączeniu z doskonaleniem zdolności językowych uczniów.  Konkurs miał formułę programu "Szansa na sukces" . Uczniowie losowali jedną  piosenkę z sześciu, do których musieli się przygptować, śpiewali do wersji karaoke, a tekst wyświetlał się na ekranie. Jury w składzie p. Małgorzata Siara, p. Aneta Dziedzic i p. Anna Kosiec oceniało występy pod kątem muzykalności, poczucia rytmu, poprawności językowej i ogólnego wrażenia artystycznego. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom, wyłonienie zwycięzców stanowiło nie lada wyzwanie dla jury. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, zwycięzcy i wyróżnieni nagrody rzeczowe, a pozostali drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Macmillan i bibliotekę szkolną.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce  Julia  Antczak kl.2a
II miejsce  Kornelia  Miśkiewicz kl. 3b
III miejsce  Maria  Gierduszewska  kl.2a

Wyróżnienie:

Estera Kobyłecka 2b
Hanna Falińska kl.1c
Kalina Bińkowska kl.3b

Wykonawcom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych. Zapraszamy na kolejne edycje.

GMINNY KONKURS

„POTYCZKI MATEMATYCZNE DLA KLAS II i III”.

8 czerwca 2022r. w naszej szkole odbył się Gminy Konkurs „Potyczki matematyczne dla klas II i III”. W matematycznych zmaganiach wzięli udział uczniowie z PSP im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku, PSP im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach i PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie. Celem konkursu było stworzenie możliwości sprawdzenia swojej wiedzy dzieciom uzdolnionym matematycznie.Laureaci konkursu - klasa II

I miejsce - Julia Antczak PSP w Wolanowie
II miejsce – Aleksander Godziński, Adam Nadgrodkiewicz – PSP w Mniszku
III miejsce – Oskar Kozakiewicz – PSP w Bieniędzicach

Laureaci konkursu – klasa III

I miejsce – Bartłomiej Owczarek – PSP w Mniszku
II miejsce – Blanka Ziętek – PSP w Wolanowie
III miejsce – Aleksander Dmytrashko – PSP w Wolanowie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Bardzo dziękujemy wychowawcom uczniów za zachęcenie i przygotowanie dzieci.

Organizatorzy:
K. Kucharczyk
I. Molendowska
E. Pączek
J. Pielas

Konkurs matematyczny dla klas piątych

W dniu 13 czerwca 2022r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas piątych. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania zadania, za które można było uzyskać 25 punktów. Najlepiej z rozwiązaniem zadań poradzili sobie:
-       Oliwier Miśkiewicz – uczeń klasy 5a – I miejsce
-       Wiktoria Woźniak – uczennica klasy 5b – II miejsce
-       Mikołaj Czajkowski – uczeń klasy 5a – III miejsce

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Bieniek

„One out of Ten on Treasure Island”

07 czerwca 20222r w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się konkurs z języka angielskiego „One out of Ten on Treasure Island” oparty na formule programu telewizyjnego „Jeden z Dziesięciu”.  Został on zorganizowany przez Elżbietę Kacprzycką we współpracy z Magdaleną Zarębską oraz Martą Stępień. Uczniowie wszystkich siódmych klas po przeczytaniu książki w języku angielskim rywalizowali, odpowiadając na pytania związane z treścią lektury. Każda z rund dostarczyła wielu emocji, a udzielenie dobrej odpowiedzi w języku angielskim dawało szansę dłuższego zostania w grze. Najwięcej ekscytacji wzbudziła runda trzecia, w której uczniowie wskazywali na siebie nawzajem, kto ma odpowiadać. Wykazali się niesamowitą wiedzą, znajomością treści lektury oraz umiejętnością mówienia w języku angielskim. Wielkimi zwycięzcami są:

I miejsce Natalia Sadownik 7a
II miejsce Maria Bednarek 7a
III miejsce Oliwia Odzimek 7a

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

„ZBUDUJ TO SAM! EKO – ZABAWKA W AKCJI”

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego

„ZBUDUJ TO SAM! EKO – ZABAWKA W AKCJI”

Konkurs adresowany był do uczniów KLAS 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W  WOLANOWIE.

CELAMI KONKURSU BYŁY:

  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody
  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia
  • wykorzystanie odpadów i darów natury jako materiałów do działań artystycznych
  • zwrócenie uwagi na temat twórczego recyklingu
  • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności
  • rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych

Koordynator: Roksana Bilke

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „Książki mówią”.

W maju 2022 r. w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się Szkolny Konkursu Czytelniczo-Fotograficzny „Książki mówią”, którego uczestnikami byli uczniowie klas IV-VIII.
Komisja konkursowa dokonała wyboru prac zwycięskich i wyróżnionych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE z przebiegu Szkolnego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „Wiosna z książką”.

Na przełomie kwietnia i maja 2022 r. w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie w ramach obchodów Szkolnego Dnia Książki odbył się konkurs czytelniczo - fotograficzny dla klas 0- 3 pt. „Wiosna z książką”.

Uczniowie nadesłali 27 pięknych zdjęć i komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wybrać najlepsze. Laureaci otrzymają nagrody książkowe, a nagrodą dla pozostałych uczestników będą szóstki z plastyki.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej...

XVI Gminny Konkurs Ortograficzny

 

Już po raz szesnasty w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbył  się Gminny Konkurs Ortograficzny klas II-III o tytuł Mistrza Ortografii 2022.
Główne cele  konkursu to:  sprawdzenie umiejętności ortograficznych uczniów klas młodszych, mobilizowanie do poznawania i utrwalania zasad ortograficznych, a przede wszystkim integracja uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Miło nam było gościć uczniów ze szkół podstawowych z Mniszka, Sławna i Bieniędzic wraz z opiekunami.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
- etap I to eliminacje szkolne dla uczniów klas II – III, w którym uczestniczyło – 150 uczniów z czterech szkół,
- etap II to dyktando finałowe, do którego zakwalifikowało się 10 finalistów.
Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie Pan Zbigniew Sarnat powitał uczestników i życzył wszystkim powodzenia. Następnie uczniowie musieli zmierzyć się z tekstem dyktanda przepełnionym trudnościami ortograficznymi. Nieocenioną funkcję dyktujących i sprawdzających dyktanda finałowe pełniły polonistki Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie – Panie Anna Klusek i Monika Gibała. Emocji było sporo, a nadziei na zwycięstwo jeszcze więcej.
Najlepszymi w swoich grupach wiekowych okazali się :
Klasa II
I miejsce
– MISTRZ ORTOGRAFII – Julia Antczak uczennica PSP Wolanowie
II miejsce – Aleksander Godziński uczeń PSP w Mniszku
III miejsce – Wojciech Tomczyk uczeń PSP w Wolanowie
Klasa III
I miejsce
– MISTRZ ORTOGRAFII – Kornelia Miśkiewicz uczennica PSP w Wolanowie
II miejsce – Dominika Dubińska uczennica PSP w Wolanowie
III miejsce – Amelia Kurkiewicz uczennica PSP w Sławnie

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

Wszyscy finaliści konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.   


Organizatorki:
Beata Jastrzębska
Małgorzata Kowalska
Beata Życińska

Monday the 3rd. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.