Ślubowanie pierwszoklasistów

Utworzono: poniedziałek, 30 październik 2023 Opublikowano

Puk, puk, to ja - mały uczeń, pierwszaczek.
Puk, puk, to ja - taki dzielny uczniaczek ……

Dnia 25 października 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbyła się uroczystość pasowania na uczniów pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w naszej szkole.
W niezwykle podniosłej atmosferze, po recytacji pięknych wierszy i odśpiewaniu hymnu państwowego, pierwszacy ślubowali przed sztandarem naszej szkoły być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po tych słowach p. dyrektor Zbigniew Sarnat dokonał symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.
Wychowawczynie klas pierwszych wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz książeczki SKO od Banku BGŻ w Wolanowie.
Po ceremonii pasowania głos zabrali zaproszeni goście: Pani Wójt Ewa Markowska-Bzducha, proboszcz parafii Tadeusz Kszczot, pani Monika Lejzak–Pogoda – przewodnicząca Rady Rodziców oraz p. dyrektor PSP Zbigniew Sarnat. Goście gratulowali pierwszakom pięknego występu i życzyli sukcesu w nauce. Uczniowie klas pierwszych otrzymali upominki od swych kolegów i koleżanek z klas II, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Wójta Gminy Wolanów. 
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Pierwszakom życzymy samych sukcesów, celujących osiągnięć w murach naszej szkoły.

 

 Wychowawczynie klas pierwszych:
I. Molendowska, J. Pielas, E. Kijas

 

Sunday the 10th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.