,,Dobro, Piękno, Prawda’’

Drukuj

18. października członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz opiekunkami wzięli udział w Konferencji pt.,,Dobro, Piękno, Prawda’’ orgaznizowanej przez RODoN i Caritas Diecezji Radomskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty p. Aurelii Michałowskiej, która przypomniała podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. A działalność SKC doskonale wpisuje się w te cele.

W murach Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu mieliśmy okazję posłuchać, czym jest niesienie dobra w teorii, a także zobaczyć praktyczne rozwiązania dotyczące działalności wolontariackiej.

Jako ubiegłoroczne najlepsze SKC opowiedzieliśmy również o naszej działalności, która pokazuje, jak wiele zaangażowania potrzeba, by ideę dobroci wnieść w naszą szkolną rzeczywistość. Członkowie naszego koła na co dzień realizują motto Robert Badena-Powella: ,,Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Opiekunki SCK

Sunday the 10th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.