REALIZACJA PROGRAMU „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

W roku szkolnym 2021/22 był realizowany przez klasy pierwsze i drugie (w sumie 5 klas, 100 uczestników) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie XIII ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka". Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa w czterech strefach: w szkole, na drodze, w domu, w Internecie, w relacjach z rówieśnikami. Z tematyką programu zostali zapoznani rodzice uczniów w przekazanej prezentacji.
Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych nauczyciele przeprowadzili zajęcia, w trakcie, których uczniowie obejrzeli filmy instruktażowe dotyczące wymienionych zagadnień. Uczestnicy wypełniali materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów, wykonywali zadania praktyczne, które wspomagały kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych i trudnych oraz uczyły adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego.

Czytaj więcej...

„Ciekawostki kulturowe mniejszości romskiej w Polsce”.

"Gdzie jest moja spódnica ze wszystkich kwiatów świata"
(kaj sy miri podźi)

Papusza (Bronisława Wajs)

Uczniowie klasy II D gimnazjum: Nikodem Czubak, Bartosz Owczarek, Kamil Sambor i Kacper Więcaszek, zainteresowani tematyką mniejszości etnicznych i narodowych, postanowili zrealizować szkolny projekt edukacyjny pt. „Ciekawostki kulturowe mniejszości romskiej w Polsce”.

Czytaj więcej...

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

„Szczęście człowieka na ziemi
zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie,
zaczyna żyć dla innych”

Mikołaj Gogol           

        

            Powyższe słowa odnoszą się tu do uczniów klas drugich gimnazjum i ich pracy metodą projektu edukacyjnego, do nauczycieli i rodziców, którzy ich wspierali i pomagali w realizacji projektów oraz do dyrekcji szkoły i władz lokalnych, którzy dostrzegając współpracę i ogromne zaangażowanie uczniów w osiągnięcie wspólnego celu, ufundowali dla nich wycieczkę turystyczno–krajoznawczą do niezwykle malowniczego miasta kazimierzowskiego, jakim jest Sandomierz.

            W dniu 8. czerwca 2017 r. uczniowie siedmiu grup projektowych, najwyżej ocenionych przez jury podczas drugiej prezentacji projektów edukacyjnych, wyruszyli w podróż, mającą na celu odkrywanie uroków Sandomierza.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu II części pokazów szkolnych projektów edukacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym projekty edukacyjne realizowane były pod hasłem:

„Posiąść wszelką wiedzę, leży w zasięgu możliwości człowieka”.(Leonardo da Vinci)

I część prezentacji projektów odbyła się 21 marca w PG w Wolanowie. Jej celem było wyłonienie spośród wszystkich zespołów projektowych grup, które przeszły do II etapu. Z 13 grup projektowych do II etapu zakwalifikowało się 7 zespołów.

Wyróżnione grupy to zespoły następujących opiekunów: p. Jolanty Węglickiej, p. Magdaleny Zarębskiej i Elżbiety Kacprzyckiej, p. Renaty Bieniek, p. Beaty Czerwińskiej, p. Anety Wojtan, p. Anny Klusek, p. Małgorzaty Wróbel i Konrada Gałki

Czytaj więcej...

I część pokazów szkolnych projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

W bieżącym roku szkolnym projekty edukacyjne realizowane były pod hasłem: „Posiąść wszelką wiedzę, leży w zasięgu możliwości człowieka”.(Leonardo da Vinci)
I część prezentacji projektów odbyła się 21 marca w PG w Wolanowie. Jej celem było wyłonienie spośród wszystkich zespołów projektowych grup, które zakwalifikują się do II etapu. W skład komisji obserwującej i oceniającej prezentacje wchodziły następujące osoby:
- Pani wicedyrektor PG -Bogusława Marszałek.
- Pani wicedyrektor PSP- Małgorzata Chrzanowska.
- Ksiądz Marcin Ciach
- przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Wiktoria Gibała-ucz.kl.3d, Cezary Kozyra - ucz.kl.3d

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z wycieczki na Święty Krzyż, w ramach "Nagrody Wójta" za realizację szkolnych projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.

W czwartek, 16.06.2016r. pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę, na Święty Krzyż. Wycieczka ta, była nagrodą dla grup, które wypadły najlepiej w tegorocznych Projektach Edukacyjnych. Brali w niej udział uczniowie z grup, których opiekunkami były Panie: Elżbieta Kacprzycka, Aleksandra Jeżak, Marlena Stanik, Bożena Alberska - Orzechowska, Anna Klusek i Jadwiga Bednarek.

Wyjechaliśmy z Wolanowa rano i po niedługiej trasie byliśmy już na miejscu. Wyruszyliśmy łatwą trasą od Huty Szklanej. Mimo, że był to ciepły i słoneczny dzień szło się bardzo dobrze. Naszą drogę otaczały drzewa, które dawały cień niemal przez całą drogę. Po niedługim czasie doszliśmy na miejsce.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu prezentacji projektów edukacyjnych 2015/16

W dniu 07 kwietnia 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie odbyła się uroczysta prezentacja wyróżnionych projektów edukacyjnych.
Była to już VI edycja.
Na spotkanie przybyli:

Czytaj więcej...

Dyżury koordynatorów szkolnych projektów edukacyjnych

wtorek

 

 8.50 - 9.35

 

Dorota Bujak

wtorek

czwartek

piątek

7.30 – 8.00

Małgorzata Kuśmierczyk

Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Nauczyciel prowadzący

Temat

1.       

p.

Alberska –Orzechowska Bożena

1) Dlaczego mózg człowieka jest lepszy od najdoskonalszego komputera?

2) Jakie choroby są dla człowieka współczesnego największym zagrożeniem życia?

2.       

p.

Bednarek Jadwiga

„Woda – cud natury”. Jakie tajemnice kryje woda?

3.       

p.

Bielawski Jacek

Jak działa łańcuch przeżycia? Czynności ratownika w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

4.       

p.

Bieniek Renata

Ciekawostki kulturowe mniejszości żydowskiej w Polsce.

5.       

p.

Burzyński Wojciech

Wędrówki szlakami górskimi wTatrach. Kształtowanie cech motorycznych i kulturalnego zachowania młodego człowieka
w miejscach publicznych.

 

6.       

ks.

Ciach Marcin

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca w Duchu Fatimskim drogą w wychowaniu do wdzięczności.

7.       

p.

Czerwińska Beata

Odkrycia i wynalazki: mierzymy i ważymy, odliczamy czas.

8.       

p.

Firlej Jolanta

Co można zrobić i w jaki sposób zachęcić uczniów do czynnego uprawiania sportu?

9.       

p.

Gajewska Małgorzata

Jak wyglądało życie w starożytnej Grecji?

10.   

p.

Gałka Konrad

Dlaczego warto zostać inżynierem?

11.   

p.

Gibała Monika

Sąd nad Balladyną.

12.   

p.

Grzybowska Anna

Przygoda z ludolfiną.

13.   

p.

Jeżak Aleksandra

  1. Czy języki obce są oknem na świat?

a) Czy języki obce otwierają każde drzwi na naszej drodze?

b) Jak uczyć się języków obcych?

c. Czy języki obce są nam obce?

14.   

p.

Stanik Marlena

15.   

p.

Kacprzycka Elżbieta

16.   

p.

Klusek Anna

Dlaczego warto chodzić do wolanowskiego gimnazjum? Reklama szkoły.

17.   

p.

Kosiec Anna

Teatr w starożytnej Grecji. Inscenizacja wybranego mitu.

18.   

p.

Kosiec Ryszard

Żyj zdrowo na sportowo, czyli jak powinniśmy odżywiać się.

19.   

p.

Prawda-Kamińska Joanna

Sąd nad alkoholem.

20.   

p.

Prażmowski Stanisław

Nasza wiedza językowa, – czemu służy teraz i w przyszłości?

21.   

p.

Pysiak Grzegorz

Wpływ osiągnięć reprezentacji Polski w piłce siatkowej na kształtowanie postawy dzieci i młodzieży.

22.   

p.

Sadownik Anna

W jaki sposób matematyka jest wykorzystywana
w architekturze?

23.   

p.

Stanik Marlena

Jak uczyć się języków obcych

24.   

p.

Walkiewicz Ewa

Dlaczego warto zwiedzić Warszawę?

25.   

p.

Węglicka Jolanta

Kto i dlaczego powinien zostać patronem naszej szkoły.

26.   

p.

Wlazło Agnieszka

Z wizytą na Olimpie. Co wiemy o greckich bogach i herosach?

27.   

p.

Wróbel Małgorzata

Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek prawdy, który zło dobrem zwyciężył.

Harmonogram realizacji szkolnych projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/16